^ Back to Top
facebook

masatenisi.site

Masa Tenisinin Wikipediası

Duyurular

TMTF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu 5 Ocak 2019 Tarihinde, Başkent Öğretmen Evinde Yapılacaktır.

2018-2019 Sezonu Faaliyet Kitapçığı Yayınlandı.

Makale

2018 Yılı TMTF Masa Tenisi Antrenörlük Planı Yayınlandı.

2018 Yılı TMTF Masa Tenisi 1.  2. ve 3. Kademe Antrenörlük Kursu Planı Yayınlandı.  

TMTF tarafından yapılan duyuruda: "2018 YILI ANTRENÖR KURSLARINA BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
 
22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak Aşağıdaki Tabloda yerleri ve Kademeleri belirtilen Antrenör Kursları için Başvurular 5 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2018 tarihinde son bulacaktır.
 
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMAYAN BAŞVURULAR HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLMEYECEK. "
 
 
Başvuruda dikkat edilecekler:
 


• Antrenör Eğitim Yönetmeliği
• Spor Masörü Eğitim Yönetmeliği
• Spor Kondisyonerliği Eğitim Yönergesi 

Genel Uyarılar
• T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılım uygulamalarında yer alan tüm içerikler değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.
• Kullanıcının T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Bakanlığımız kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
• T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılım uygulamalarında yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre verilerimin T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğün tarafından kaydedilmesini, işlenmesini (Madde-5)* ve sportif yaşamımın takibi için Spor Federasyonlarına aktarılmasını (Madde-8)* kabul ediyorum.
* Madde-5: Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
* Madde-8: Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.Madde 21- I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir:
a) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
b) Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
c) İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.
d) I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.
Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet
Madde 22- İlgili spor dalında federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.
Gireceğiniz bilgilerde şüphe duyulması durumunda ve kontrolün sağlanması amacıyla ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı’na şahsen çağrılacağımı kabul ediyorum.
Söz konusu belgelerde yönetmeliğe uygun olmayan herhangi bir durumun olması veya eksik evrak bulunması halinde hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan ederim.

 

Kayıt yapmadan önce aşağıdaki evrakların yüklemek için şu formatlarda hazır olması gerekmektedir. ( jpg, jpeg, png, pdf, xls, xlsx, doc, docx, txt )

 

 

 
TMTF 1.KADEME ANTRENÖR KURSU İÇİN İSTENEN BELGELER

4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf )
Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Çalıştığı Resmi Kurumlar veya Noterce tasdik edilecektir.
Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)
Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından - aslı)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
Nüfus cüzdanı (fotokopisi)
Kursa katılacak adaylar Ziraat Katılım A.Ş. Ulus Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu hesabına 400.00.-TL. Yatıracaklardır.
TEMEL EĞİTİM DERSLERİNDEN MUAFİYET:
1-Besyo mezunu olmak ve okul diplomasının okuldan tastikli örneğini kurs yöneticisine vermek.
2-Diğer Federasyonlardan en fazla 4 yıl öncesinden alınan antrenör belgesinin Federasyona tasdikli örneğini vermek, ve bu antrenör kursundan alınan antrenör belgesinin ders ve ders saatlerinin Masa Tenisi Federasyonunun açmış olduğu kursların ders saatleriyle aynı olduğunu belgelemek.

NOT: Dekonta  “Masa Tenisi 1. kademe antrenör kurs” ücreti olarak yazdırılacaktır
 

2.KADEME ANTRENÖR KURSU İÇİN İSTENEN BELGELER

4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf )
Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti -  T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı,  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri), veya Noterce tasdik edilecektir.
Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)
Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından - aslı)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
Nüfus cüzdanı (fotokopisi)
Kursa katılacak adaylar Ziraat Katılım A.Ş. Ulus Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu hesabına 500.00.-TL. Yatıracaklardır.
1. Kademe Antrenör Belgesine sahip olmak ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek.
Sporla ilgili en az 3 adet Eğitim Semineri Katılım Belgesi getirmek. 

NOT: Dekonta  “Masa Tenisi 2. kademe antrenör kurs” ücreti olarak yazdırılacaktır.

3.KADEME ANTRENÖR KURSU İÇİN İSTENEN BELGELER

4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf )
Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti -  T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı,  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri), veya Noterce tasdik edilecektir.
Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)
Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından - aslı)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
Nüfus cüzdanı (fotokopisi)
Kursa katılacak adaylar Ziraat Katılım A.Ş. Ulus Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu hesabına 800.00.-TL. Yatıracaklardır.
2. Kademe Antrenör Belgesine sahip olmak 
Sporla ilgili en az 2 adet Eğitim Semineri Katılım Belgesi getirmek.
Kurs sonunda bir adet tez/proje yazılması istenir. 

NOT: Dekonta  “Masa Tenisi 3. kademe antrenör kurs” ücreti olarak yazdırılacaktır.

 
0
0
0
s2smodern

Site İçi Arama ve Güvenliğimiz